Event přináší lidem emoce …

Co to však ten „event“ vlastně je? Přesně toto slovo definovat není nic jednoduchého. Do češtiny se nejčastěji překládá jako zvláštní událost, nějaká akce, neobvyklý zážitek, prostě jakýsi prožitek vnímaný všemi smysly určité skupiny vybraných účastníků na konkrétním místě.

Buď jde o akci, která se snaží zvýšit povědomí o nějaké společnosti, značce či produktu. Nebo má zaměření na upevnění kontaktu se stávajícími či novými zákazníky. A v neposlední řadě to může být akce pro zlepšení vztahů se zaměstnanci a obchodními partnery.

Event vyvolává citové vjemy, tvoří pozitivní obraz nabízeného produktu nebo služby. Proto je důležitým nástrojem každého marketingu. Díky eventu dochází k ovlivňování a motivaci zákazníků, či obchodních partnerů. Také prostřednictvím eventu je možno představovat nejrůznější vize nebo výrobky.

Pro každý event je důležitý originální nápad, kreativita a především dobrá organizace, ať už se jedná o konference, rauty, slavnostní otevření, semináře, prezentace, večírky, přehlídky, párty, velké open air akce pro veřejnost či další společenská setkání a akce.

Cílem eventu je tedy vždy nezapomenutelný (a doufejme, že pozitivní) zážitek.

Nejčastější typy eventů:

1) Event k události – oslava nového roku, svátku, výročí …

2) Produktový event – zaměřený na produkt a ovlivňování emocí k tomuto určitému produktu …

3) Event zaměřený na image organizace – zviditelňuje organizaci, ne jenom jeden produkt …

4) Know-how event – prezentuje konkurenční výhody …

5) Event marketing (zážitkový marketing) – dlouhodobější forma komunikace, která vychází z předem stanovené firemní strategie