Tradiční svatební zvyky

někdo je zbožňuje...někdo zatracuje.. někomu připadají směšné... někomu jen úsměvné...a jak to máte Vy? :-)
 
CHYSTÁME SE NA OBŘAD
Ve svatební den si nevěsta musí obléci něco nového, něco starého, něco vypůjčeného a něco modrého. Zajistí si tak světlou budoucnost. /Nebrala bych to tak vážně.../
 
PŘIVOLÁNÍ ŠTĚSTÍ
Po obřadu samotném na novomanželé čekají přátelé a příbuzní s plnými hrstmi rýže. Hojně je zasypávají, aby přivolali mnoho dětí. Ze stejného důvodu si má nevěsta při hostině posadit na klín malé dítě.  /Rýži, kterou budete mít absolutně všude... včetně vašich dutin, bych nahradila romantickými květy.../
 
 
NAVLÉKÁNÍ CHOMOUTU
Ženichovi navlékají kamarádi na krk chomout, přivazují na nohu kouli. To aby si lépe připomněl, že již není svobodný, že se od nynějška musí přizpůsobovat.   /Dobře mu tak.../
 
HÁZENÍ SVATEBNÍ KYTICÍ
Nevěsta za sebe hodí svatební kytici. Která dívka ji chytí, ta se bude do roka vdávat.  /Dívky, berte to s nadhledem...písemně Vám to nikdo nedá.../

 
SVATEBNÍ ŠPALÍR
Svatebčané vytvoří spojenýma rukama uličku, kterou musí oba novomanželé projít. Je jim v tom bráněno, aby přivykli překonávání nesnází v manželství.  /Tímto zvykem se svatebčané sdružují, aby novomanželé snáze překonávali nesnáze.../
 
 
ZATAHOVÁNÍ
Ženichovi kamarádi napnou po skončení svatebního obřadu provaz, ozdobený květy, stuhami, ale i vypitými lahvemi. Manželům dovolí pokračovat v cestě jen když se ženich vyplatí. Tímto způsobem se ženich vykupuje ze svých mladických hříchů.  / A co když se ženich nevyplatí ? Pak by se vyplatilo nikomu nic nevyplatit.../
 
 
ROZBÍJENÍ TALÍŘŮ
Před vstupem do restaurace, při uvítání novomanželů, vypadne obsluze na zem talíř. Ženich a nevěsta musí společnými silami střepy smést...podprahový nácvik rozdělení úkolů a spolupráce v rodině..navíc přeci střepy znamenají štěstí!   /Tento zvyk je nejvíce očekávaný a nejvíce zatracovaný...dá vám někdo na výběr?/
 
POJÍDÁNÍ Z JEDNOHO TALÍŘE
Pojídání polévky z jednoho talíře, rukou společnou a nerozdílnou. V tomto dávném zvyku, který se dodržuje snad na všech svatbách dodnes, je zakořeněno poznání...ode dneška už bude třeba dávat i brát ze společného koláče rovným dílem.   /Adrenalinový zvyk pro fotografy...zachytím ten knedlíček mezi ústy nebo nezachytím ten knedlíček mezi ústy.../

 
ÚNOS NEVĚSTY
Na ženicha čeká zkouška největší...občas smrtící...Dobří přátele ženicha se domluví a odvezou (unesou) nevěstu na neznámé místo. Ženich ji musí hledat a když svou nevěstu nenajde musí zaplatit výkupné. Únos symbolizuje odloučení dívky od jejich rodičů a přechod do manželství.   / Tuto zkoušku doporučit nelze...dobrá parta a zábava se totiž netrhá...symbol nesymbol...výkupné nevýkupné.../


AMERICKÝ ODJEZD ZE SVATBY
Novomanželé odjíždějí ze svatby autem, které za sebou táhne plechovky. Jejich hřmot prý odhání zlé duchy a chudobu.  /V českých poměrech chudoba neexistuje a na zlé duchy si tady taky zrovna nepotrpíme...takže nač se trápit plechovkami.. ale zároveň proti gustu žádný dyšputát/
 
PŘENÁŠENÍ PŘES PRÁH
Ženich svou nevěstu po návratu z hostiny přenese přes práh jejich nového domova. Tak také symbolicky začíná jejich společný život.  /Občas přenáší ženicha přes práh jeho dobří kamarádi...a tak symbolicky začíná jejich společný život.../