Svatební hry

Tradice hraní svatebních her pochází z dávných časů. Tehdy se věřilo, že pokud svatebčané potrápí novomanžele, zlým duchům se novomanželů zželí a nechají je celý život na pokoji. Z toho samého důvodu auta na svatbách troubí a chystají se různé bláznivé hry …

Zkouška pro nevěstu s vajíčkem
Nevěstě je předáno syrové vajíčko a ta jej musí bez pomoci ženicha protáhnout z jedné jeho nohavice do druhé bez toho, aby vajíčko rozbila.

Hádání hrudníku nebo pozadí ženicha
Nevěsta se odvede stranou a zavážou se jí oči. Potom se vybere libovolný počet mužů včetně ženicha a ti posadí se do řady. Nevěsta má za úkol najít svého novomanžela dle jeho hrudníku (nebo pozadí). Svatební hosté mohou nevěstu povzbuzovat, mohou ji také napovídat, ale rovněž ji mohou plést.

Hádání nohy nevěsty
Ideálně nasadit hned hned po soutěži hádání hrudníku (pozadí) ženicha. Je dobré říci, že teď je na řadě ženich, aby našel svoji nevěstu mezi ostatními ženami. Většinou začne smích a nejistota u žen, že by je ženich měl poznávat dle hrudníku (pozadí). Po chvilce je tedy nutno oznámit, že ženich bude hádat svoji nevěstu dle její nohy, lýtka. Je dobré, když je ženich stranou, aby se mu řádně zavázali oči, k ženám posadit i jednoho muže. Pak následuje hledání, které by opět mělo být povzbuzováno. Hádat se může cokoliv.  Vždy je potřeba jen přidat k nevěstě nebo ženichovi další ženy a muže z řad svatebčanů.

Hledání ženicha podle hlavy
Pokud se domluvíte na poznávání ženicha podle hlavy, můžete pro větší legraci všechny muže nějak zajímavě nahastrošit. Dát jim na hlavu brýle, čepice, šátek, apod.

Klíče
Během hostiny svědek učiní prohlášení stylem: „Protože je už nevěsta vdaná, žádám všechny, kdo má klíč od jejího bytu, aby ho odevzdali.“ Vstanou všichni přítomní muži včetně jednoho číšníka a odevzdají klíč do košíku. Když přijde na řadu výzva na klíče od ženichova bytu, jediný, kdo odhodí klíč bude jiný muž a starší dáma.

Kreslení hosté
Vezmete si obyčejné papíry a na každý napíšete jméno hosta. Potom tyto papíry nahodile rozdáte všem svatebčanům tak, ať má každý jiné než své jméno. K tomu mějte na stolech připraveny pastelky. Hosté musí najít osobu napsanou na svém papíře a nakreslit ji. Nejenomže Váš nápad donutí hosty se navzájem poznat, ale také poté, co se papíry posbírají, je můžete někam připevnit, aby se všichni podívali a pobavili. Novomanželům pak zůstane vtipná originální památka.

Kde je můj miláček?
U této hry se manželské dvojice, včetně ženicha a nevěsty, postaví zády k sobě tak, aby na sebe navzájem neviděly. Každá žena musí najít svého manžela tak, že pouze vykřikne: „Kde je můj miláček?“ bez toho, aniž by řekla jeho jméno. Ozvat se musí pravý manžel. Zdrojem velkého veselí je samozřejmě situace, kdy odpoví nesprávný manžel. Ti, kteří najdou svůj protějšek, mohou hru opustit, zatímco ostatní pokračují tak dlouho, dokud se navzájem nenajdou.

Balónky s tajemstvím
Hrou si novomanželé mohou otestovat, jak dobře je jejich hosté znají. Vytvoří se dva rovnocenné týmy. Soutěžící jsou nejbližší přátelé a kolegové novomanželů. Jeden hráč z každého týmu vyběhne tam, kde jsou nachystané nafouknuté balónky. Hráč musí balónek prasknout a vytáhnout papírek s otázkou, který je schovaný uvnitř balónku. Na otázku týkající se novomanželů musí správně odpovědět, odpovědi se zapíšou a soutěžící běží zpátky ke svému týmu a běží další hráč. Tým, který odpověděl na všechny otázky jako první a správně, vyhrává.

Kolíčkovaná
Nevěstě se zavážou oči a musí najít tři kolíčky, které jsou přichyceny na různá nepředvídatelná místa ženichova oblečení, jako jsou např. tkaničky od bot, límeček apod. Můžete zapojit také svatební hosty a soutěžit s jiným párem. Ten, kdo nejrychleji najde všechny kolíčky, vyhrává.

Ženich v kuchyni
Nevěstě přivažte zástěru, na které je přichyceno deset různých kuchyňských pomůcek a nádobí. Nevěsta se musí minutu procházet po sále, pak odejde a ženich si musí vzpomenout na všechno nádobí a pomůcky. V případě nouze mu hosté mohou pomoci. Na konci hry si nevěsta zástěru odnese domů jako suvenýr a milou památku. Také může požádat všechny hosty, aby se jí na zástěru podepsali.

Sundávání podvazku
Nevěsta se posadí na židli a ženichovi se svážou ruce. Bez pomocí rukou musí ženich nevěstě sundat podvazek. Po úspěšném dokončení úkolu ho odhodí za sebe a kdo z přítomných mužů jej chytí, do roka se ožení.

Společné překonávání překážek
Nevěsta a ženich si obují po jedné brusli. Nohy se jim svážou dohromady a jejich úkolem je dostat se do vytyčeného cíle podle předem určené trasy. Cestou musí překonat různé překážky – mohou něco přeskakovat, podlézat, něco vypít, něco sníst. Můžete přidat i úkoly jako např. společné koupání dítěte ženichem, zatloukání hřebíku nevěstou, společné otevírání láhve vína apod.

Balónkový tanec
Dvojicím na tanečním parketu se přivážou ke kotníkům pánů nafouknuté balónky. Když začne hrát muzika, dámy se snaží propíchnout jiným tanečníkům balónky svými podpatky. Kterému páru balónek praskne, musí z kola ven. Vyhrává pár, kterému balónek zůstane celý.

Házení květinou
Nevěsta nebo organizátor svatby svolají všechny svobodné dívky a ženy a nechají je vytvořit malý hlouček. Nevěsta se k nim postaví zády a hodí směrem k nim svou svatební kytici. Která ze slečen kytku chytí, do roka se vdá. Pokud si nevěsta nechce poničit svoji svatební kytici, může si pro tuto příležitost nechat udělat náhradní, v nižší cenové relaci.

Klobouk
Této svatební hry se účastní libovolný počet tančících párů. Organizátor jednomu z mužů položí na hlavu klobouk. Během tance se každý tanečník snaží klobouku zbavit tím, že ho nasazuje na hlavu jinému. Klobouk se u nikoho nesmí zdržet příliš dlouho. Na znamení organizátora hudba přestane hrát. Pár, u kterého je v tu chvíli klobouk, vypadává ze hry.

Pytle
Připravte si doma předem pytel, do kterého dejte věci, jako například hodně staré oblečení, paruky, bryndáky, čepice, atd. Během tance, kdy je parket nejvíce plný, vysvětlete hru a nenechte nikoho odejít. Spusťte hudbu a nechte pytel mezi přítomnými kolovat. Může se házet, posílat po zemi, apod. Když hudba přestane hrát, musí ten, kdo má pytel v ruce, zalovit a vytáhnout si nějakou věc. Nesmí se dovnitř dívat a ani se nesmí v pytli přehrabovat. To, co si vytáhne, na sebe musí obléknout.

Kvíz pro svatebčany o novomanželích
Je to zkouška svatebčanů, jak moc znají novomanžele. Je to hra, která by se měla dopředu promyslet a připravit. Každý dostane arch na odpovědi, kterých může být neomezeně mnoho a pokud připravíte i netradičně zábavné otázky, rozhodně nikomu nebude tato zábava vadit. Otázky může číst jak ženich nebo nevěsta, tak i organizátor svatby nebo někdo ze svatebčanů, který se nebojí k otázkám připojovat nejen pravdivé komentáře. Otázky mohou být typu, kde se novomanželé seznámili, jak dlouho spolu bydlí, jaký sport mají nebo nemají oba rádi, ale i také, jaký přírůstek do rodiny by chtěli.

Dražba starých věcí
Nevěsta se ženichem doma vyhledají staré nepoužívané věci, např. dupačky, které nosili, když byli malí, hrnek s utrženým uchem, dětská milostná psaníčka, která dostávali na škole, žákovskou knížku, starý parfém, apod. Svatební koordinátor nebo svědek pak tradičním způsobem draží tyto „vzácné kousky“ s počáteční vyvolávací cenou, která může začínat např. na symbolické koruně. Výtěžek z této svatební hry pak obdrží ženich s nevěstou. Je dobré pro zvýšení atraktivity nabízených zbytečností se domluvit třeba s družičkami, aby zboží předváděly za vtipného komentáře, co ta daná věc třeba zažila - trapasy apod.

Tombola
Předem se nakoupí či nějak získají různé laciné věci a udělá se jejich seznam, který by měl motivovat svatebčany, aby si nakoupili. Takže pokud budete mít dvacetičtyřkorunový lístek, nazvěte tuto cenu prohlídka Prahy.  Pokud budete mít špagety, nazvěte to poukázka do Italské restaurace.

Hádání ženicha podle nosu
Tento úkol je opět pro nevěstu. Nevěsta se odvede stranou a zavážou se jí oči. Poté se vybere několik mužů včetně ženicha a postaví se do řady. Před ně se postaví velká plachta s otvory na nosy. Úkolem nevěsty je poznat ženicha podle nosu.

Popelka
Moderátor vyzve 10 žen a 10 mužů, aby se připojili k soutěži. Do velikého pytle, do kterého není vidět poté odevzdá každá žena po jedné botě, tak aby to muži neviděli. Pánové si poté poslepu losují z pytle botičku své dámy a na jeden povel se vrhnou mezi dámy a hledají tu pravou, které střevíček padne. Jakmile vytvoří pár, odeberou se na taneční parket a tančí dokola v rytmu valčíku. Prohrává ten poslední. Hra slouží především k vzájemnému seznámení svatebních hostů a prostřídání tanečních dvojic.

Čelo na čelo
Jedná se o výdrž tanečních párů, kdo nejdéle mezi čely udrží zvolený předmět. Hudebníci střídají rytmy hudby, aby vše tanečníkům ještě ztížili. Nejčastěji se používají různé druhy ovoce nebo zeleniny, jablko nebo brambor. Komu se nepodaří taneční držení zachovat a předmět mu vypadne na parket, je ze hry vyřazen.

Tričková hra pro svědky
Svědkyně a svědek si oblečou trička, svědkyně musí nechat podepsat na triko všechny přítomné muže a svědek ženy. Ten, který všechny podpisy získá jako první, vyhrává. Trička si nechají novomanželé jako dárek.  
 
Novinová hra
8 - 10 párů na parketě (nemusí být nutně partnery životními) - muž má složené noviny v kapse kalhot. Páry tančí a v okamžiku, kdy se hudba přeruší, žena musí vzít noviny mužovi z kapsy, rozložit je na podlaze, muž si na ně musí sednout a vzít ženu na klín. Pár, kterému se to podaří jako poslednímu, je vyloučený. Hra pokračuje stejným způsobem, až zůstane jen vítězný pár.  

Papírová nevěsta
Družstva po 3 osobách dostanou každé 4 role toaletního papíru. Zvolí si mezi sebou jednoho jako modela, na kterém mají, v časovém limitu, vytvořit svatební šaty z toaletního papíru. „Papírové nevěsty“ předvedou své šaty a družstvo, které vytvořilo krásnější šaty vyhrává. 

Novomanželský kvíz s botama
Svatební moderátor ženicha a nevěstu posadí zády k sobě, aby na sebe neviděli. Do rukou dostane každý dvě odlišná mávátka. (nebo boty) Jedno symbolizuje nevěstu a druhé ženicha. Následuje kladení otázek. Novomanželé odpovídají zvedáním mávátek podle toho, zda odpověď více pasuje na ženicha nebo nevěstu. Hosté se baví tím, zda se v odpovědích shodují nebo rozcházejí.
Kdo přišel s návrhem sňatku
Kdo byl více aktivní na prvním rande
Kdo jako první navrhnul společné bydlení
Kdo obvykle usíná u televize
Kdo většinou vynáší odpadky
Kdo je více rozhazovačný
Kdo umývá nádobí, myčka se nepočítá . . .
Kdo doma drží tzv. „kasu“
Kdo má z vás dvou poslední slovo
Kdo většinou plánuje dovolenou a volný čas
Kdo je větší cholerik
Kdo je více lenivější
Kdo je z vás dvou pro děti větší autorita
Kdo z vás dvou chrápe
Kdo má častěji chuť na sex
Koho z vás častěji bolí hlava
Kdo zdobí vánoční stromeček
Kdo se častěji koupe
Kdo stráví v koupelně podstatně víc času
Kdo dělal naposledy nějakou společnou snídani
Kdo z vás dvou je lepší tanečník
Kdo z vás dvou kouká na televizní seriály
Kdo z vás dnešní noc déle vydrží