PROSLOVY A PŘÍPITKY ... JAK NA NĚ?

PROSLOV A PŘÍPITEK je velice důležitou společenskou událostí a součástí společenské etikety. Nikdo si nejspíše nebude pamatovat, jak významná osobnost špatně stolovala, nicméně proslov může být terčem chvály ale i kritiky po velmi dlouhou dobu. Pronést proslov je svázán velkou odpovědností, je nesmírně důležité si ho předem pečlivě připravit a nazkoušet.

Základním bodem přípitku či proslovu je zaměřit se na to, oč se konkrétně jedná. Zda o úvodní slovo na přivítanou, přípitek významnému hostu, blahopřání novomanželům nebo oslavenci narozenin, zahájení výstavy, poděkování spolupracovníkům, nebo jak teď aktuálně v tomto čase třeba zahájení vánočního večírku.

KDO MLUVÍ A V JAKÉM POŘADÍ?
Při slavnostním obědě nebo večeři hovoří obvykle hostitel a hlavní host. Více přípitků je už na škodu. Jako první hovoří hostitel (po ukončení aperitivu a příchodu ke stolu). Hostitel přivítá hosta a řekne o něm pár slov. Jako druhý hovoří host a to buď hned po hostiteli, nebo promluví až na závěr banketu, před dezertem. Host poděkuje za přijetí, ocení pohostinnost a pochválí hostitele.

Nejlepší řečníci hovoří krátce a výstižně, plynule, bez zadrhávání, koktání a bez zvuků mezi slovy typickými jako „eeee, eeeh, hmmm“. Řeč musí mít úvod, samotnou stať a závěr. Vše propojenou dějovou linkou s gradací a pointou. Čím déle hovoříme, zvyšujeme tím riziko, že se posluchači začnou nudit a náš proslov vejde do podvědomí, jako nesmyslné tlachání. Nehovoříme proto déle než tři minuty. Už z úvodu by řeč měla zaujmout a k závěru rozesmát a uvolnit společenskou atmosféru.